අපව අමතන්න

SICHUAN යන්ත්‍රෝපකරණ මෙවලම් IMP.සහ එක්ස්පී.සීමිත සමාගම

අපව අමතන්න

ලිපිනය:

No.2, Tongfuxiang, Xiyulong St., Chengdu, Sichuan, China

දුරකථන:

+86-28-86747192

විද්යුත් තැපෑල:

ෆැක්ස්:

+86-28-86750158

උදව් අවශ්යයි?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න